ΙΣΤΟΡΙΑ

Όταν η ποιότητα συναντά την παράδοση

  • “Η εταιρεία "ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ" είναι μια οικογενειακή Ελληνική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία προϊόντων με βάση το κρέας.”

Ιστορία

Η ιστορία της ξεκινά το 1994 όταν ο Νικόλαος Βλάχος ιδρύει την εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΡΕΑΛΚΟ, διαβλέποντας το κενό που υπήρχε, και τις ευκαιρίες της αγοράς, αφού δεν δραστηριοποιείται άλλη ομοειδής επιχείρηση στο Νομό Ιωαννίνων.

Από το 2001, η δεύτερη γενιά της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Βλάχος, εντάσσεται στο δυναμικό της εταιρείας, και σιγά, σιγά αναλαμβάνει τα ινία της επιχείρησης, προσδίδοντας ενέργεια, πάθος και νέες ιδέες για ακόμη ποιοτικότερα και ασφαλέστερα προϊόντα.

Το 2015 η εταιρεία μεταφέρεται σε νέο ιδιόκτητο, μεγαλύτερο κτήριο συνολικής επιφάνειας 1000 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, δημιουργώντας την πλέον Σύγχρονη Αλλαντοποιία στο Νομό Ιωαννίνων, και γενικότερη στη Βόρειο Δυτική Ελλάδα. Κύριος γνώμονας της εταιρείας, η παρασκευή άριστων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων, μέσα από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο στόχος

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της, με αμετακίνητο στόχο την επιχειρηματική αριστεία.

Μέσω αυτής εκφράζεται η δέσμευση για την παροχή προς τους καταναλωτές ασφαλών προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποδεικνύοντας έμπρακτα σε κάθε δραστηριότητα της, τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους.