ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
αλλαντικά βλάχος ιωάννινα
αλλαντικά βλάχος ιωάννινα πιστοποιήσεις

Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ», έχει δεσμευτεί, τόσο προς τους καταναλωτές, όσο και προς τους συνεργάτες της, να παράγει και να διανέμει απολύτως ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι άρτια τεχνικά, γευστικά, ηθικά και υγειονομικά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ», έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών, Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή Ανάλυση Κινδύνων Και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005.

Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής στα τρόφιμα, το οποίο προλαμβάνει και ελέγχει τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να βλάψουν την υγεία του καταναλωτή. Ο έλεγχος αφορά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της επιχείρησης, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας πάντοτε άριστες πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  • Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με έμφαση στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών.
  • Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.
  • Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.