ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
αλλαντικά βλάχος ιωάννινα

Οι εγκαταστάσεις μας

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας, η εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ» μεταφέρθηκε το 2015 σε νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.000 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.

Η νέα μονάδα (κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός) πληροί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής, έτσι ώστε να προσφέρει καθημερινά στον καταναλωτή ποιοτικά και ασφαλή αλλαντικά και λουκάνικα με αυθεντική γεύση.

allantika vlaxos ioannina

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μονάδα παραγωγής και συσκευασίας αλλαντικών και λουκάνικων, καθώς και χώρους αποθήκευσης, ψύξης και κατάψυξης. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:


  • 9 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπών κρεάτων & αλλαντικών
  • 2 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης κατεψυγμένων
  • 1 θάλαμο ταχείας κατάψυξης
  • Κλιματιζόμενους χώρους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων
  • Ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους για την αποφυγή ρύπανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα
  • Κεντρικό σύστημα πλύσης και απολύμανσης
  • Σύστημα αποσκλήρυνσης και χλωρίωσης του νερού, καθώς επίσης και φιλτραρίσματος αυτού σε διάφορα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
  • Αυτοματοποιημένο Σύστημα ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια από την παραλαβή και παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος.

Επιπλέον, η εταιρεία «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ» σεβόμενη το περιβάλλον, έχει κατασκευάσει δικό της βιολογικό καθαρισμό, μετατρέποντας τα υγρά απόβλητα, που προέρχονται κυρίως από τον καθαρισμό της μονάδας, σε αστικά λύματα.

Τέλος όσον αφορά την ανακύκλωση των υλικών της, συμμετέχει σε σύστημα, εναλλακτικής διαχείρισης - αξιοποίησης, τοπικής εταιρείας.