ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όταν η ποιότητα συναντά την παράδοση

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και σωστής πρακτικής, και με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας, η εταιρεία μεταφέρθηκε το 2015 σε νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1000 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας πληρούν όλες τις προδιαγραφές έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.


  • 9 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπών κρεάτων & αλλαντικών
  • 2 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης κατεψυγμένων
  • 1 θάλαμο ταχείας κατάψυξης
  • Κλιματιζόμενους χώρους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων
  • Ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού σε όλους τους χώρους για την αποφυγή ρύπανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα
  • Κεντρικό σύστημα πλύσης και απολύμανσης
  • Σύστημα αποσκλήρυνσης και χλωρίωσης του νερού, καθώς επίσης και φιλτραρίσματος αυτού σε διάφορα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
  • Αυτοματοποιημένο Σύστημα ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια από την παραλαβή και παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος.

Επιπλέον, η Εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον έχει κατασκευάσει δικό της βιολογικό καθαρισμό, μετατρέποντας τα υγρά απόβλητα, που προέρχονται κυρίως από τον καθαρισμό της μονάδας, σε αστικά λύματα. Τέλος όσον αφορά την ανακύκλωση των υλικών της, η Εταιρεία, συμμετέχει σε σύστημα, εναλλακτικής διαχείρισης – αξιοποίησης, τοπικής εταιρείας.